Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2012-04-13 21:58:19
Ändrad:
2013-12-30 16:54:57
sv

Bagga-Svennen

Sven Persson

1861 föddes Sven Persson Lindh, i folkmun kallad Bagga-Svennen.
Denna var en mycket speciell man och blev något av ett byaorginal.
Bland annat lät han göra denna inskription:

Sten

Mine Efter Grofarbetaren

Sven Persson. Den Wisaste

i Den Christna Relionen

och Wärdens

Störste Astronom.

År 1906 År Efter

Jesus Christus

Födelse.

Stenen från söder
Stenen från söder.

Karta med Bagga-Svennens hus och sten utmärkta:
karta
På bilden ovan har jag ritat in var denna sten finns.
Även grunden till det hus där Bagga-svennene bott, det sk. Bagga-huset.
Numera syns endast delar av grunden samt den stensatta brunnen.

I boken "Befolkning och bebyggelse i Ballingslöv och Tockarp"
av Nils Stjernquist och Per Stjernquist står följande att läsa på s 172-174:

Till huset flyttade 1919, omgående efter Per Svens Marias bortgång, Sven Persson Lindh (född 7/10 1861, död 3/12 1928) tillsammans med systern Anna Persson (född 11/8 1864, död 31/10 1924). Båda var barn till Bagga-pärens (6.2). Det är antecknat i församlingsböckerna 1878 att Sven flyttat till Norra Sandby och 1885-1899 att han arbetade på Blåtorp (6.1). I församlingsböckerna 1891-1899 anges han som torpare på nr 12. År 1917 är han registrerad på Tockarp. Sven hade varit artillerist, därav namnet Lindh, och Anna hade varit sömmerska och bott någon tid i Malmö.
Svens far kallades Bagga-pären, och Sven själv var vida känd under namnet Bagga-Svennen eller, oftast, bara Baggen. Huset kom snart att kallas Baggahuset. Den allra sista tiden bodde Baggen i Tockarpa-Annas hus (19.12). Fattigvårdsstyrelsen tog hand om hans efterlämnade tillgångar. Far och Fredrik tillsammans köpte av fattigvårdsstyrelsen själva Baggahuset för att hindra att det kom i händerna på tattare. Boningshuset revs efter några år, medan uthuset stod kvar längre.
Baggen var en tänkande, grubblande och minst sagt originell person, någon tid omhändertagen på S:t Lars sjukhus i Lund för vård. Han publicerade tre små skrifter i skiftande ämnen. Den mest uppmärksammade blev: »Den rätta läroboken hur människor och barn di skola lefva här på jorden», tryckt i Malmö 1915. En ny upplaga, tryckt i Vinslöv, kom 1920 med den utvidgade titeln: »År 1920 efter Guds son Jesus Christus födelse. Den rätta läroboken i den kristna religionen. Denna läroboken är den rätta läroboken hur människor och barn di skola lefva här på jorden».

Skulptur
Baggen enligt Nils Karlsson. Träskulptur, Hässleholms museum.

Boken blev beslagtagen (se nedan), vilket ledde till att Sven Persson 1928 lät trycka ytterligare en upplaga, men nu i Köpenhamn. Han publicerade vidare 1924 »Den rätta läroboken i astronomi och naturvetenskap» (ny upplaga 1926) samt 1926 »Det rätta sättet att bygga för att undvika eldsvåda på landsbygden» (ny omarbetad upplaga 1927). I den sistnämnda boken gav han, berättades det, följande råd till byggarna: Eftersom elden oftast börjar på loftet, skall man bygga hus utan loft. Det kan tillfogas att Lunds Universitetsbibliotek har två av böckerna med Baggens egenhändiga anteckningar.
Nils Karlsson (1950) berättar att Baggen av omtanke om manuskriptet till religionsläroboken länge hade det insytt i rocken och att han sände boken till »många framstående personer i hela världen, bl.a. till påven i Rom och kejsaren av Japan».
Per antecknade om Baggen:
»Baggahuset köptes av världens visaste man Sven Persson (Lindh) Bagge. Han flyttade dit tillsammans med sin syster Anna. De hade get och killingar och han gick ibland på utearbete, han var en stark karl. Men mest sysslade han med att skriva böcker om astronomi, den rätta läroboken i den kristna religionen mfl. Den andra tryckta upplagan av läroboken i religion konfiskerades av länsman Stjerndahl. Sven Persson for då över till Köpenhamn och lät där trycka en ny upplaga. Den gömde han på flera hemliga ställen i skogen. Sen gick han kring i bygden och sålde av den. Han flyttade från Baggahuset till Tockarpa Annas 1927 eller 1928.»

Vid något tillfälle kom Sven Persson upp till vår far i Skärvik och anmodade far att föreslå honom till Nobelpristagare. Som barn lekte vi gärna med Baggens get och killingar som betade i Skärviksskogen, oftast på Mårängen alldeles i närheten av Baggahuset. Men det var svårt att fatta vad Baggen sa. Nils minns: »Vid något tillfälle, när jag var ca åtta år gammal, försökte han lära mig hur man beräknade avståndet till solen (eller var det månne till månen?). Men det var för mig helt obegripligt, och av minspelet att döma fann Baggen mig obegåvad. I varje fall bestämde jag mig då för att inte bli astronom».

Baggen var troende i fråga om sin egen betydelse. Längst i söder på Hinnebjer ristade han på en stor, flat och uppåtstående sten följande inskription:
»Mine Efter Grofarbetaren Sven Persson. Den Wisaste i Den Christna Relionen och Wärdens störste Astronom. År 1906 År Efter Jesus Christus Födelse».

Att skriva självbiografi är som bekant en svår konst, men självgjort är ofta välgjort, och i varje fall hade ingen kunnat biografera Baggen bättre än Baggen själv. Det kan tillfogas att vår bror Otto har vid upprepade tillfällen fyllt i inskriptionen med röd lackfärg, senast 1997-08 -28.
Anna hade humör och kunde enligt Eric Jönsson slå Sven i huvudet med en kastrull. Både Sven och Anna hade vid husförhör AB i innanläsning och kristendomskunskap. Sven blev omyndigförklarad 1924, strax före Annas bortgång.

Texten är något redigerad /PS.

Svens böcker

Länk till nerladdningsbara filer.

060621
Sven "Baggasvennen" Persson publiceras igen!
Härmed har jag nöjet att publicera följande böcker :
Den Rätta Läroboken  I Astonomi och Naturvetenskap.  Zipade jpg-bilder (4 MB) eller zipade tif-bilder (49 MB).
Den Rätta Läroboken - I Den Kristna Religionen.  Zipade jpg-bilder (4 MB) eller zipade tif-bilder (47 MB).
Böckerna är skannade till TIF-bilder, jag har sedan gjort en komprimerad version i JPG (fullt läsbar).
Någon får gärna göra om bilderna till text igen (via OCR?) och skicka till Byalaget för publicering.
Sven Persson

070111
Hela "Den rätta läroboken om hur menniskor och barn di skola lefva här på jorden" av Sven "Bagga-Svennen" Persson
Byalaget har fått hela boken som inscannade bilder.
Boken är utgiven 1914 av Sven Persson. 74 sidor (jpg-format) i en zip-fil på 17,4 MB.
Det är den fd Ballingslövsbon Kerstin Bernerson som äger boken och har scannat den:
- Boken har jag ärvt efter min far (Tore Bernerson, född 1915). Han var
infödd Ballingslövare och mindes Bagga-Sven från sin barndom. Boken kom han dock över vid ett senare tillfälle - den tror jag han hittade i min mors föräldrahem i Verum när det skulle säljas. Morfar åkte omkring mycket i bygderna och handlade med diverse, så det var säkert han som köpt den.
Som du redan noterat så finns det lite noteringar gjorda i boken. Jag har alltid tagit för givet att det är Bagga-Svens egna anteckningar, men det  har jag förstås inget bevis för. Men jag såg att det fanns lite anteckningar även i "Den rätta läroboken i den kristna religionen" som ni lagt ut på nätet, och jag tycker då att handstilarna verkar väldigt lika.
Jag är uppvuxen i Ballingslöv ("Ballingslövs skog") men flyttade till Lund och började plugga 1974 och flyttade sedan hemifrån "på riktigt" 1979 då jag började jobba i Västerås.

Kommentarer till sidan Baggasvennen