Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-07-08 19:19:55
Ändrad:
2014-05-18 20:43:27
sv

Användare

För att du ska kunna använda fler av funktionerna i systemet krävs att du har ett användarkonto på den här sajten.

I sidomenyn hittar du verktyg för att skapa och administrera ditt användarkonto.

Efter att användarkontot är skapat och verifierat av dig behöver en administratör justera dina behörigheter.

Kommentarer till sidan Användare