Ballingslövs Byalag

Anteckningar förda vid ordinarie styrelsemöte 2006-01-04
Närvarande: Christer, Stewe, Magnus och Per.

1.      Det börjar lossna angående en del möjliga framtida tomtmarker. Magnus kontaktar kommunen för att se om dom är intresserade att driva exploatering.

2.      Kommunen har ansat träden vid stationsgatan samt dungen vid missionshustomten.

3.      En vit Golf diesel har siktats vid växthusets dieseltank mitt i natten, då den uppfört sig ”skumt.”. Någon som sett mer av den eller annan obskyr verksamhet?

4.      Det överblivna godiset från julbazaren planeras att användas vid Valborgsfirandet. Per undersöker var det tagit vägen...

5.      Järnstödet runt svart-poppeln vid vägskälet bör tas bort. Per fixar.

6.      Magnus erbjöd möjligheten att Byalaget kan få använda Nacksvingets lokal. Ideér började flöda om lämplig användning: Arkiv i valvet? Använda skyltfönster till anslag, bilder, utställning? Bord och stolar skulle komma väl till pass. Någon som kan skaffa?

7.      Framöver skall det eftersträvas att ordföranden skickar ut kallelse/dagordning/påminnelse via epost några dagar innan varje styrelsemöte. Den som tänker på det och inte fått någon sådan kontaktar ordföranden snarast.

8.      Nästa möte planeras till onsdagen den 8 februari 2006 på Bafab.

 

Solhaga 060110 Per Stenebo