Protokoll fört vid styrelsemöte i Ballingslövs Byalag

Onsdagen den 8 Februari 2006

Närvarande: Stewe, Magnus, Erling A och Per.


§ 1.   Mötets öppnande. Stewe öppnade mötet.

§ 2.   Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes med tillägg.

§ 3.   Föredragning av mötesprotokoll från föregående styrelsemöte.

         -Samtliga godispåsar är utdelade till byns barn.

§ 4.   Ekonomisk rapport. Utgår pga kassörens frånvaro.

§ 5.   Första funderingarna kring Valborg.

          -Krister frågar markägaren?

           -Per frågar föräldraföreningen om och hur dom vill vara delaktiga.

-Erling frågar om vi kan få dit brandbilen. Byalaget ansvarar för eftersläckningen.

-Magnus ordnar fyrverkeri.

-Eva-Jeanette fixar grillgaller, kol och tändutrustning?

-IronMan: Kasta bollar på burkar, spikning, sågning, halsning, ballongblåsning mm.

§ 6.   Vändzon på Trehögagatan ? Svar:  Bordläggs till nästa möte.

§ 7.    Några idéer ang. ny möteslokal ?

            Skriva ut flygfoton (och annat) och anslå fönstren.

            Lägga ut krokar till BgoIF om inventarier till lokalen.  -Magnus.

§  8.   Attraktiva tomter. Magnus redovisar vad kommunen och andra säger. Förslag.

Magnus jobbar vidare med kommunen. Per kollar med en byggentreprenör.

Efterfrågan på boende har ökat markant senaste tiden. 

§ 9.    Övriga frågor.

a.      Datum: Utskick om valborg, medlemsinbetalning och årsmöte i vecka 16. Årsmöte måndag 060508.

-Magnus fixar blanketter för utskicket samt bokning av Solbacken.

-Per och Erling fixar (experiment) utskrift av utskicket.

b.      Hemsida: Per fick låna lite material för skanning och publicering.          

§ 11.   Nästa styrelsemöte.

Nästa möte blir onsdag 060329.

§ 12.     Mötets avslutande.

 

Solhaga 060215 Per Stenebo