Protokoll fört vid styrelsemöte i Ballingslövs Byalag

Onsdagen den 29 mars 2006

Närvarande: Stewe, Magnus, Erling A, Bo och Per.


§ 1.                Mötet samt kaffetermosen öppnades av Stewe.

§ 2.                Fastställande av dagordning genomfördes.

§ 3.                 Föredragning av mötesprotokoll från föregående styrelsemöte.

§ 4.                 Ekonomisk rapport -OK.  Skattemyndigheten klar? –Gott om tid.

§ 5.       Första funderingarna kring Valborg: Redovisning enl. föregående protokoll.

-Lov om markanvändning är klart.
-Per fortsätter kontakten med föräldraföreningen om arbetsfördelning.
-Erling frågar om vi kan få dit brandbilen. Byalaget ansvarar för eftersläckningen.
-Magnus ordnar fyrverkeri.
-Eva-Jeanette fixar grillgaller, kol och tändutrustning?
-IronMan: Luftgevär. Kasta bollar på burkar,spikning, sågning, halsning, ballongblåsning mm.

§ 6.       Ansökan om bidrag till Valborg. Kompletterades och skall skickas in av Stewe.

§ 7.        Några idéer ang. ny möteslokal ? Redovisning enl. föregående protokoll.
                      -Magnus vittjar kontakter.

§8.      Attraktiva tomter. Magnus redovisar vad kommunen säger och / eller andra förslag. Något nytt? 
Det verkar vara svårt att få någon som drar igång projekt. Olika möjligheter diskuterades. Ekonomisk förening? Magnus gräver vidare.

§  9.      Magnus Carlberg har varit på besök och ställt frågor om landsbygdsutveckling,

             Stewe redovisar.  Examensarbete om landsskapsarkitektur.

§ 10.     Övriga frågor? 
-Ny ägare till pizzerian som tänker satsa på utökat sortiment och mer öppettider.

-Trimorientering? Hög tid att sätta igång om vi skall ha det i år.
  Bo och Erling fiskar kartunderlag.

§ 11.              Nästa styrelsemöte. Onsdag 060419, kl 19.

§ 12.              Mötets avslutande

Solhaga 060329 Per Stenebo