Protokoll fört vid styrelsemöte i Ballingslövs Byalag

Måndagen den 8 oktober 2007

Närvarande: Stewe, Christer, Magnus, Fredrik, Johan och Bo.

 1. Mötets öppnande.
  Stewe öppnade mötet.

 2. Fastställande av dagordning.
  Dagordningen fastställdes.


 3. Ekonomisk rapport.
  Bordläggs till nästa möte.

 4. Utarbeta ett förslag till mötesinbjudan med kommunpolitikerna angående bla. pågatågstopp i Ballingslöv.
  Magnus redovisar vad som är på gång.
  Vi får hålla mötet enbart med kommunen har det visat sig.
  V 42-43. Magnus & Stewe drar.

 5. Medlemsregister. Erling medför vad vi har, så kanske vi kan hjälpas åt att klara ut hur många medlemmar det är i varje familj.
  Bordläggs till nästa möte.

 6. Pubafton, hur går det? Erling S, Christer och Johan. 3 november på förslag. Någon mat serveras. Lokal kollas. Musik ordnat. Inträde 100 kr för medlemmar. Medlemsskap kan lösas.

 7. Stewe redogjorde för tipspromenaden på söndag.
  2 slingor, en i skogen, en i byn. Samma frågor. Soppa vid målgång.

 8. Per går igenom nyheterna med hemsidan.

 9. Övriga frågor. Inga övriga frågor.


 1. Nästa möte. 29/10, kl 19, på Bafab.

 2. Mötets avslutande. Mötet avslutades i god ordning.