Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2012-04-09 20:25:05
Ändrad:
2013-12-30 16:54:57
sv

Ballingslövs Byalag

Målsättning:

  • Byalagets uppgift är att bevara Ballingslövs identitet och ortens möjligheter att utvecklas och bli en livskraftigare och ännu trivsammare ort.
  • Byalaget skall stödja, för ortens innevånare, värdefulla och berikande aktiviteter och kan även stå som anordnare.
  • Byalaget skall fungera som ett forum för samverkan mellan olika grupper i samhället, näringsliv, föreningar och andra intressegrupper.
  • Byalaget skall uppmuntra företagsamhet, stödja ortens företag, samt engagera sig för nyetableringar när detta behövs och stimulera till nyskapande
  • Byalaget skall också fungera som ett remissorgan till kommunala organ och andra instanser i frågor som berör orten.
  • Byalaget skall verka för en ökad marknadsföring av Ballingslövsorten.
  • Byalaget är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning.

Medlem

Enskilda personer kan bli medlemmar mot erläggande av årsavgift, som fastställs vid årsmötet varje år.
Medlem har förslags-, yttrande- och rösträtt i Byalaget.
Närvaro krävs för rösträtt.

Årsavgiften är 30 kr för enskild medlem och 75 kr för familj.
Om du önskar bli medlem kan du betala din medlemsavgift till vår kassör Erling Svensson,
eller direkt till vårt bankgirokonto; Snapphanebygdens Sparbank BG 5940-8369. Om du betalar för familj, ange antalet i familjen.

 

Kommentarer till sidan Byalaget