Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2012-04-09 20:35:14
Ändrad:
2023-06-02 12:51:52
sv

Styrelse

Styrelsen för Ballingslövs Byalag under perioden maj 2023 till maj 2024

Stewe Sandberg Ordförande
Anders Persson Vice ordförande
Erling Svensson Kassör
Per Stenebo Sekreterare
Caroline Rydh Ledamot
Joakim Göransson Ledamot
Peter Lindqvist Ledamot
Annika Larsen Suppleant
Rickard Möller Suppleant
Dan Sjöstrand Suppleant
Ulf Westberg Revisor
Leif Arvidsson Revisor
Magnus Stjernqvist Revisorsuppleant
Christer Nilsson Revisorsuppleant
Magnus Lindström Valberedning sammankallande
Dennie Pedersen Valberedning
Mattias Östling Lundgren Valberedning

 

Kommentarer till sidan Styrelse