Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2012-04-09 20:35:14
Ändrad:
2022-11-29 09:30:39
sv

Styrelse

Styrelsen för Ballingslövs Byalag under perioden maj 2022 till maj 2023

Stewe Sandberg Ordförande
Erling Svensson Kassör
Christer Nilsson Sekreterare
Bo Isendahl Ledamot
Joakim Göransson Ledamot
Anders Persson Ledamot
Peter Lindqvist Ledamot
Per Stenebo Ledamot
Magnus Lindström Suppleant
Rickard Möller Suppleant
Caroline Rydh Suppleant
Ulf Westberg Revisor
Leif Arvidsson Revisor
Magnus Stjernqvist Revisorsuppleant
Christer Nilsson Revisorsuppleant
Magnus Lindström Valberedning sammankallande
Dennie Pedersen Valberedning
Mattias Östling Lundgren Valberedning

 

Kommentarer till sidan Styrelse