Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2012-04-10 21:40:09
Ändrad:
2013-12-30 16:54:57
sv

Lite om Ballingslövs historia

Bilder ur Martin P Nilssons bok.

Skifteskarta
Bild 8. Karta över Ballingslöv med utmarksskiftena till de olika hemmanen och
deras nummer enligt 1838 års laga skifte; gränserna för inägorna ej utsatta.
Nuvarande namn med antikva, äldre namn med kursiv från 1702 års karta
och understrukna från 1200-talets gränsläggningar.

Ballingslöv By
Bild 15. Karta över den gamla byn vid tiden för det laga skiftet år 1838,
omritad enligt den officiella skifteskartan.
Stor bild 700*773 px.

 

Karta 1928
Lantmäteriets karta från 1928 (annan källa). Stor bild 1408*1060 px.

 

Kröken 1904
Bild 5. Vägskälet med det stora trädet; i bakgrunden Hilmasro med det trädbevuxna röset i dess trädgård. 1904.
Stor bild 800x512 px.

Byn från Sjöbjär
Bild 18. Byn från Sjöbjär med järnvägen. 1904.
Stor bild 800*510 px.

 

Skolan
Ballingslövs skola under byggnation, klar 1921. 63 kb   814 kb

 

 

Kommentarer till sidan Markskiftet