Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2012-04-10 20:53:55
Ändrad:
2013-12-30 16:54:57
sv

Om Ballingslöv som ortsnamn

En liten efterforskning av Christer Martinsson

Byns ålder visas av namnets ändelse "löv" som betyder efterlämnat gods, arvegods.
Första ledet är ett personnamn av hedniskt ursprung.
Balling betyder avkomlingar till Balle; namnet finns på en skånsk runsten (Villie).

Ortsnamn med ändelsen "löv" i Göinge förekommer endast i Helgeåns och Almaåns dalgångar.
Dessa namn sägs beteckna den äldsta kulturbygden i Göinge.

Vid en gränsläggning daterad till omkring 1220 förekommer namnet Balluma Hall som namn på en klippa som idag kallas Kärlingeberga Klint och ungefär samtidigt namnet Balluma syo som benämning på Ballingslövssjön.
Ballumar skall ursprungligen ha lytt Ballhemar, som betyder inbyggarna i byn Ballingslöv som i den äldsta skrivningen är Balluncslef.

Vid invigningen av långskeppet i Lunds domkyrka den 1 september år 1145 gjorde ärkebiskop Eskil en stor donation till kyrkans prästerskap.
Bland de donerade egendomarna fanns Ballunslef.
Nästa daterade dokument är ett brev undertecknat kung Valdemar II i Vordingsborg den 9 mars 1222 i vilket ha tillförsäkrar Lundakanikernas egendom i Ballingslöv, skrivet Baldungslef, med alla tillhörigheter befrielse för alltid från kungliga rättsanspråk.

Källa: Västra Göinges Hembygdsförenings skriftserie IV (1956)

 

Kommentarer till sidan Ortsnamn