Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2012-04-05 21:43:35
Ändrad:
2013-12-30 16:54:57
sv

Norra Skåne 2005-10-06

Dagis utan gungor sedan april

På dagiset Lövkojan i Ballingslöv har man varit utan gungor sedan april i år. De togs bort av kommunen eftersom de inte levde upp till säkerhetskraven.
-Jag hoppas vi kan ersätta dem i år, men vågar inte lova något, säger parkchef Gunnar Swärdh. Efter ett beslut av tekniska nämnden har lekredskap som inte uppfyller säkerhetskraven plockats bort från kommunens lekplatser.

Detta är en del av ett säkerhetsanpassningsprojekt för att leva upp till Svensk standard för lekplatser. Det finns en prioriteringslista på lekplatser som är mer angelägna än andra,
- Dagiset i Ballingslöv hamnar långt ner på listan eftersom de har två lekplatser där gungställningen fungerar på den ena, säger Gunnar Swärdh.

Både föräldrar och dagispersonal har reagerat starkt på att det tar så lång tid att ersätta de borttagna gungorna.
- Barnen saknar sina gungor eftersom de inte har så mycket annat att leka med, säger barnskötare Greta Persson som inte tycker det borde vara så stor grej att köpa nya gungor.
Att det redan finns en lekplats med gungor tycker inte Greta Persson är någon anledning att vänta med att sätta upp nya gungor.
- Det finns bara två stycken som är.till för de yngre barnen på andra avdelningen. Våra 18 barn är äldre och behöver egna gungor. säger hon.

Gungor

På dagiset Lövkojan i Ballingslöv får man klara sig utan gungor. I april togs de bort av kommunen eftersom de inte uppfyllde säkerhetskraven. My, Klara, Simone och Daniel får leka i sandlådan istället.

På de 47 lekplatser i kommunen som ännu inte lever upp till svensk standard har kommunen tvingats ta bort de farligaste lekredskapen.
- Tekniska kontoret kan inte ta ansvar för barns säkerhet om inte tillräckligt med medel tilldelas så att vi kan uppfylla säkerhetskraven, säger Gunnar Swärdh. Han poängterar att svensk standard inte har någon direkt koppling till EU-normer för lekplatser.

FAKTA/Säkerhetsanpassning

Totalt finns det 165 lekplatser i Hässleholms kommunsom började säkerhetsanpassas till svensk standard 2001-2003. 5,3 miljoner kronor avsattes då till projektet. Under 2004 fick Tekniska kontoret ytterligare 250 000 kronor eftersom kravet på anpassning kvarstod. Idag finns 47 lekplatser som fortfarande inte är säkerhetsanpassade. I år har Tekniska kontoret tilldelats 1,5 miljoner kr och man beräknar att det krävs ytterligare 4,5 miljoner fördelat på treårsperiod för att säkerhetsanpassa samtliga lekplatser.

Kerstin Hansson

Kommentarer till sidan 051006 Gungor