Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2019-11-02 11:41:52
Ändrad:
2019-11-02 11:52:04
sv

Kommunalrådens möte med Ballingslövsborna

Mötet hölls på Ballingslövs skola 2005-04-20

Möte

Artiklar i Norra Skåne efter kommunalrådens möte med Ballingslövsborna 2005-04-20.

Arttikel om mötet

Dagens fråga

Dagens fråga forts

 

Kommentarer till sidan 2005-04-21 NSk