Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2020-01-17 19:32:11
Ändrad:
2020-01-17 19:36:10
sv

Nyheter 2019

Trafikverket byter ut växlar i Mosselund (Ballingslöv)

Under vecka 20, 13-16 maj, kommer trafikverket att stänga av sträckan Hässleholm - Älmhult för en allmän upprustning. På hemsidan skriver dom bla så här:

"Mosselund är en så kallad kryssdriftplats på Södra stambanan norr om Hässleholm. Driftplatsen används främst för att låta tåg växla mellan upp- och nedspår i samband med fel och arbeten. Spårväxlarna är dock i dåligt skick och är dessutom av en konstruktion som inte är lämpad för dagens tåghastigheter och trafikmängder.
Under vecka 20 2019 kommer vi att byta växlarna i Mosselund för att öka driftsäkerheten och minska störningarna. Arbetet kommer att samordnas med växelbytena i Hästveda."

Trafikverkets sida "Hästveda och Mosselund, växelbyte" som pdf-utskrift.

Trafikverkets sida "Avstängning Eneryda-Hässleholm 13-19 maj" som pdf-utskrift.

 

Hässleholms Fibernät erbjuder nätanslutning

I söndags, 31/3, samlades ett hundratal av bygdens folk i en ridhall på Tullstorps gård för att lyssna på kommunens erbjudande om internetanslutning via nedgrävd fiber. I veckan innan hade vi fått ut information om detta via post. Beskedet var att det kan ta uppemot ett år innan leverans, men ju snabbare folk tecknar avtal, desto snabbare kan kommunen gå vidare med projektering och markavtal.

 

Zitius drar sig ur fiberavtalet

2019-03-27. Nu har jag fått bekräftelse från "Kundservice Öppen Fiber Landsbygd" (Zitius) att dom verkligen inte kommer att bygga fiber i vårt område, jag hade fått fel information tidigare.
Därmed borde vi kunna stänga detta kapitel, personligen ska jag gå vidare genom att titta mer på kommunens erbjudande.

2019-03-20. På fråga via epost svarade Zitius att dom avser att fullfölja fiberavtalet och utlovar mer information inom kort. Jag drar slutsatsen att dom tänker ordna fiber till delar av det tänkta området trots allt. Eftersom jag bor i Ballingslöv så kanske detta bara gäller tätorten, men det är en ren spekulation från min sida. Hoppas vi får mer info snart.

2019-02-14. En del av dom som beställt fiber via Zitius har fått epost med besked om att Zitius avbryter avtalet om fiberutbyggnad i vårt område. Projektsidan på fibertillalla.se är också borta, det går inte heller längre att söka med min adress på sidan. I epostmeddelandet står det att det beror på att dom inte fått tillstånd av markägarna. Enligt uppgifter till byalaget stämmer inte detta utan att det beror på att Zitius inte tänkt leverera nedgrävd fiber som förväntat i vissa områden utan erbjudit ledningar upphängda på stolpar. Det orsakade naturligtvis protester i dessa områden.

2019-01-21. Byalaget erfar att Zitius avbryter avtalen om att dra bredbandsfiber i Ballingslövsområdet. Detta är obekräftade uppgifter, meddela gärna om ni hittar mer info. På hemsidan fibertillalla.se ges ingen information om detta (ännu).

Kommentarer till sidan 2019