Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

Nr 1  2004  Årgång 1

Välkomna…

      … att ta del av Skolbladet som ska bli ett nytt forum för information mellan Ballingslövs skolas föräldraförening och dess medlemmar. Bladet är fortsättningsvis tänkt att komma ut två eller tre gånger per termin och innehålla stort som smått som rör våra barns vardag.

Vi föräldrar som har barn i Ballingslövs skola är föräldraföreningen. Det är vi som tillsammans gör föreningen till det vi vill att den ska vara. Men för att kunna vara delaktig krävs naturligtvis att man vet vad som är på gång och vad man kan bidra med. Bladet ska därför försöka ta ett samlat grepp på förutsättningar, möjligheter, nyheter, förslag och funderingar som rör oss och vår förening.

Alla skolans barn har glädje av det föräldraföreningen kan erbjuda i form av extra resurser på olika sätt – och hur mycket resurser föräldraföreningen kan erbjuda skolan är i sin tur helt beroende av det stöd den får av oss föräldrar. Vi vill därför ägna detta första Blad till att närmre presentera föräldraföreningen så att ni vet vad ni kan förvänta er av oss och också på vilka sätt ni kan stödja era barns skolas föräldraförening.

Detta är Föräldraföreningen

Ballingslövs skola har i år 56 barn i 38 familjer i klasserna f-1-2, 3-4 och 5-6. Vi är en liten skola, med den lilla skolans alla fördelar av gemenskap, närhet och trygghet mellan elever, lärare och föräldrar. Föräldrarna i Ballingslöv är mycket engagerade och föräldraföreningen är inte större än att allas åsikter kan tillvaratas och att alla som vill kan vara delaktiga på något sätt.

Det ligger i både skolans, barnens och föräldrarnas intresse att vi föräldrar är med och deltar vid utformandet av lokala mål, och att vi får ta del av information om skolans dagliga verksamhet som rör våra barn. Detta kan ske genom utvecklingssamtal, klassföräldrar, föräldramöten och genom personlig kontakt med skola och personal.

I Ballingslöv har vi dessutom en unik föräldraförening som ett medel för oss föräldrar att få insyn i och inflytande över våra barns skola på flera sätt. Här nedan vill vi visa vad vi gör idag, men kom ihåg att det är medlemmarna som bestämmer vad vi gör imorgon!

Föräldraföreningens målsättning är enligt stadgarna mycket vitt formulerad, nämligen: att stödja skolan och hemmen. Det ska uppnås genom att sträva efter att ge barnen en trygg skolmiljö och främja deras utvecklingsmöjligheter både inom skolans värld och i hemmen. I praktiken innebär det idag detta:

- Vi får genom föreningens styrelsemöten information och möjlighet att påverka vid beslutsfattande. Informationen från styrelsemötena skickas hem till alla medlemmar som också har lika stor möjlighet att vara med och påverka genom klassföräldrarna som fungerar som klassombud vid våra möten, dessutom är alla välkomna till vårt årsmöte som hålls i september.

- Föräldraföreningen samlar in pengar genom olika aktiviteter, och dessa pengar används sedan till ekonomiska bidrag till skolan och våra barn. Både insamlingsaktiviteter och bidragen kommer att presenteras närmre nedan i Bladet.

- Vi vill att skolan ska se oss föräldrar som en extra resurs, som en samarbetspartner med kompetens och intresse att sträva mot samma mål. Genom föreningen underlättar vi detta samarbete. Vi ställer upp och hjälper praktiskt till med det vi kan, t. ex. genom att fixa lekredskapen på skolgården.

- Genom att organisera oss i föräldraföreningen utgör vi föräldrar även en politisk påtryckarkraft, som kan ha en viktig roll att spela. Vi har varit delaktiga i att en cykelväg byggdes för några år sedan och även vid etableringen av vårt nya dagis. Det är viktigt att vi står starka vid ett eventuellt hot mot skolan på grund av vikande elevantal.

-  Vi har också som syfte att förgylla barnens skolgång och att ge familjerna tillfälle att träffas och umgås. Vi anordnar t. ex. varje år en julfest, ett sportlovsdisko, en fisketävling och en badresa till Ugglebadet för alla elever.

Var får vi pengarna ifrån?

- Föräldraföreningen får pengar ifrån medlemsavgifter, 50 kronor per familj och år, och genom sponsring av vinster till lotterier mm.

- Vi får 10 000 kronor per år av kommunen för att vi håller snyggt på vår närmsta badplats Sjömellet. En förmiddag, i år är det den 8/5, träffas vi för att tillsammans vårstäda, räfsa löv och plocka skräp. Under sommaren görs ett schema där två familjer får sig tilldelat en vecka när man åker dit, kollar att allt är snyggt och prydligt. Eftersom alla hjälps åt blir det en väldigt liten arbetsinsats för varje familj men den ger stort ekonomiskt utbyte för våra barn, samtidigt som de ser vikten av att ta ansvar även för offentliga platser. Inga barn som är med och städar på Sjömellet skulle få för sig att skräpa ner där!

- Föräldraföreningen anordnar varje år en julbasar som 3-4:orna tillsammans med föräldraföreningen har ansvar för. Tidigare om åren har den varit utanför affären nere i byn, men förra året hyrde vi bord på brottarklubbens julbasar.

- Vid vår julfest får vi också in pengar genom lotterier. Julfesten ansvarar 5-6:orna tillsammans med föräldraföreningen för.

Vad gör vi med pengarna?

Pengarna vi får in används till bidrag till skolans studieresor, teaterresor, skolresor. Vi bjuder skolans elever på en badresa till Ugglebadet en gång per läsår. Vi anordnar nu i vår en fisketävling i Sjömellet (20/5) och ett sportlovsdisco (13/2). Vi köper in material till skolgården, bjuder in föreläsare, m.m.

Utifrån föreningens målsättning kan vi göra väldigt mycket som förgyller våra barns skolgång, som stöttar skolan och som är både roligt och nyttigt för både föräldrar, barn och skola. Här har du som medlem stor möjlighet att vara med och påverka, ge förslag och hjälpa till på olika sätt.

Nytt från skolan

Sandra Persson hälsas välkommen som ny elev i Klass 5, till Mikaelas stora glädje, som hittills varit ensam flicka i klassen! Skolans duktiga studierektor Göran har lyckats få 50 000:- i EU-bidrag till en kompetensanalys av arbetslaget. Blir handlingsplanen godkänd finns ytterligare bidrag, ca 250 000:- att hämta. Detta är pengar som investeras i skolans personal och som kommer våra barn tillgodo.

Tips, frågor, förslag

Nästa nummer kommer att se annorlunda ut, vi kommer att presentera olika aspekter på vår skola, förslag och nyheter. Vi har tagit till oss kritiken att informationen ifrån föräldraföreningen till medlemmarna tidigare varit för dålig, och det är därför vi nu gjort detta blad för att alla ska få veta förutsättningarna för det fortsatta arbetet. Därför är det också viktigt med respons både positiv och negativ på Bladet så att det finner sin form.

Vi vill också ha förslag och tips på bra saker som händer i skolan och som vi kan skriva om i kommande Blad, som kommer ut veckan efter påsklovet. Vi vill uppmärksamma positiva insatser ifrån elever och lärare, men även förslag som handlar om föräldraföreningens aktiviteter.

Prata med din klassförälder, någon i styrelsen eller med Helena Götesdotter som är ansvarig för Bladet, på telefon 411 44.

Årets klassföräldrar 03/04
 
Klass F:     Tina Bengtsson            310 89      

Klass 1:      Ann-Marie Hansson     312 33

Klass 2:      Christin Persson          210 85

Klass 3:      Laila Kullberg              310 51

Klass 4:      Henrik Eneroth            411 44

Klass 5:      Henrik Mortensen        315 20
 

Klass 6:      Olle Jönsson                311 01

   Föräldraföreningens styrelse
 

Ordf.         Peter Ipsen                  314 64

V. ordf.     Olle Jönsson                311 01

Kassör       Lars Göran Persson     310 80

Sekr.          Laila Kullberg              310 51

Ledamot    Henrik Eneroth            411 44

                 Anette Mortensen        315 20

                 Christian Haglund        311 31

Supl.          Helén Johannesson      360 12

                 Ulrika Johansson         311 35

Valberedn. Elsie Karlsson              315 16

                 Karin Persson              310 80

                 Gunvor Carlsson         314 82 

 

 

Översatt till internätspråk 060415 av Per Stenebo