Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

Nr 3  2004  Årgång 1

Välkomna…

                             … till höstterminens första nummer av Skolbladet, tredje numret någonsin! Sommarlovet är äntligen slut och terminen har börjat.

Sjömellet

Tack till alla familjer som sett till att det varit städat och snyggt vid Sjömellet i sommar.

Tack också till de 42 vuxna och barn som kom och plockade grenar och skräp, pratade, krattade och grillade korv den där sköna lördagsförmiddagen i maj när vi hade vår årliga vårstädning. Särskilt tack till Olle och hans barn som ställde upp med traktorn så att arbetet gick snabbt och smidigt.

(Vi spelade också cykelbrännboll som barnen ledde, när vi tvingades avbryta efter att cykelslangen fastnat högt uppe i ett träd.)

Skolavslutningen

Vårterminens skolavslutning var en stor upplevelse för alla oss som var där. Eleverna var mycket duktiga och framförde klassvis pjäser och mycket sång och musik. Tack till alla barn och lärare som lagt ner så mycket energi på att göra skolavslutningen så festlig!

Klassförälderinformation

Nu i september kommer de olika klasserna att ha föräldramöten och då kommer varje klass att välja en klassförälder. Att vara klassförälder är ett hedersuppdrag som du ska vara stolt över! Du är en viktig länk mellan Ballingslövs Föräldraförening och föräldrarna i din klass.

Det ska inte kännas betungande att vara klassförälder, men ibland kan man som ny känna osäkerhet om vad som förväntas av en. Därför har vi satt samman dessa punkter som skola och föräldraförening vill att du som klassförälder ska ha i åtanke och ansvara för.

-         Lyssna på de andra föräldrarnas åsikter och idéer.

-         Framföra dessa synpunkter på de styrelsemöten du blir kallad till av föräldraföreningen.

-         Hjälpa lärarna att delegera uppgifter till föräldrarna vid olika sammankomster, som t. ex. att ordna fika till föräldramöten.

-         Hålla i att det ordnas blommor till lärarna vid avslutningar.

-         Vara ”fadder” för nya och inflyttade familjer. Som ny är det alltid svårt att veta var olika ställen ligger och hur det fungerar på det nya stället. Du kan fungera som stöd för nya föräldrar.

Enligt gammal tradition på Ballingslövs skola hjälper även klassföräldern tillsammans med ledamöter ifrån föreningen till vid olika aktiviteter som föräldraföreningen håller i för att samla in pengar till barnen och skolans olika arrangemang eller rena nöjesarrangemang.

Klassförälder i följande klasser hjälper till med:

F-1-2: Fisketävling med tipspromenad vid Sjömellet och disco för f-1-2:eleverna.

3-4: Julbasaren

5-6: Julfesten

Alla hjälps åt med sportlovsdiscot och Valborgsfirandet.

Uppställt så här verkar uppdraget som klassförälder kanske övermäktigt, men det mesta är enkla och självklara saker som inte tar mycket tid i anspråk. Dessutom bestämmer du som klassförälder själv hur du vill engagera dig och klassens föräldrar - egna initiativ uppskattas!

Det viktigaste vi vill framföra till dig är att allt arbete, stort som smått, som du lägger ner som klassförälder främjar våra barn och deras skolgång. Det ökar deras trivsel och samhörigheten på skolan.

Det är inte meningen att du som klassförälder ska göra allt, utan du ska vara den som medverkar till att alla föräldrar hjälps åt. Vi har en mycket bra och fin skola som vi alla ska hjälpa till att värna om.

Medlemsavgift

 

Vår kassör Lars-Göran kommer att skicka ut lappar till alla klasser där vi uppmanas att betala årets medlemsavgift, 50 kronor per familj.

Nytt ifrån skolan

Lars-Göran Johansson har pensionerat sig, ny rektor är Eva Abrahamsson.
Ny lärare på Ballingslövs skola är:


Carina Warnhag. Hon arbetar halvtid i klass 3-4, nu när Kristina gått ner till halv tjänst.
Den andra halvan av sin tjänst har Carina förlagd till Hästveda.

Åsa är barnledig.

Nya elever som hälsas välkomna till vår skola är:

Samuel Jansson    förskoleklassen

Hampus Borg       åk 1

Nadia Boistrup     åk 6 

 Klass 3-4 har förmånen att åka på ”Tidsresa” till Hästveda hembygdspark, något alla ser fram emot.

 

Åk 3-6 får under hösten utbildning i ”Första hjälpen” av instruktörer från Röda korset.

Ny termin…

                 … och dags för nya (gamla?) aktiviteter.

¤ Eftersom byn inte har någon naturlig ”anslagstavla” där man kan informera om aktiviteter, tänkte vi använda bladet även för detta. Har du någon information du vill dela med dig av – hör av dig.

¤ Brottarklubben har inskrivning för nybörjare 5-7 år och 8-10 år torsdagen den 26 augusti klockan 17.30. Träning tisdag och torsdag klockan 17.30-19.00 på Solbacken i Ballingslöv. Fortsättande pojkar och flickor är också välkomna. Kontaktpersoner Joel 0730-28 11 29 eller Jörgen 190 67. Missar du inskrivningen är du välkommen ändå, tisdagar och torsdagar.

¤ Fotbollsträning för knattar, flickor och pojkar 6-8 år på idrottsplatsen i Ballingslöv måndagar 17-18.

P11 och P13 tränar måndagar och onsdagar 17.15 till 18.30.

¤ Damgympa i Ballingslövs skolas gymnastiksal torsdagar mellan klockan 19 och 20 för alla mammor, systrar, mormödrar och fastrar!! Vi börjar 2 september och alla är mycket välkomna!

 

¤ Visst hade det varit roligt med fler aktiviteter för barn i olika åldrar! Är du intresserad av att tillsammans med någon annan förälder starta upp någon form av gympa (hinderbana, innebandy, bollsport??) eller varför inte t. ex. teater eller dans för barnen i Ballingslöv. Kanske något studieförbund kan komma ut till oss om vi har tillräckligt underlag. Vid intresse, kontakter eller idéer kontakta Helena på tel. 41144 så får vi se hur vi kan gå vidare.

På gång!!

Föräldraföreningen har sitt första styrelsemöte 8 september klockan 19.00.

Föräldraföreningens årsmöte hålls den 22 september klockan 19.00, dit hälsas alla medlemmar välkomna.

Är du intresserad av att medverka i föräldraföreningens styrelse - eller vet du någon som du tror skulle passa - hör av dig till valberedningen med dina förslag, telefonnumren till Elsie, Karin och Gunvor står nedan i rutan.

Vi diskuterar formerna för att bjuda in dagisföräldrar att vara medlemmar i vår förening. Föräldrar med barn på dagis har man ju ett naturligt intresse av hur barnens kommande skola utvecklas. Dessutom är det också så att ju fler medlemmar föreningen har, desto starkare blir vi som påtryckargrupp vid ett eventuellt hot mot skolan. Vi återkommer med information efter mötena. Har du åsikter i frågan tveka inte att kontakta någon i styrelsen.

Här nedan listas förra årets styrelse, den nya styrelsen kommer att väljas på årsmötet den 22 september.

 Föräldraföreningens styrelse 03/04
 

Ordf.      Peter Ipsen              314 64

V. ordf.  Olle Jönsson            311 01

Kassör    Lars Göran Persson 310 80

Sekr.       Laila Kullberg         310 51

Ledamot Henrik Eneroth        411 44

              Anette Mortensen     315 20

              Christian Haglund     311 31

Supl.      Helén Johannesson   360 12

               Ulrika Johansson     311 35

 

Valberedning

        Elsie Karlsson-Wärnefjord                                        315 16

                 Karin Persson      310 80

                 Gunvor Carlsson  314 82

 

Nästa nummer är planerat att komma ut i oktober. Alla former av bidrag till nummer fyra emottages tacksamt, hör av dig till Helena på tel. 411 44.

 

 

Översatt till internätspråk 060415 av Per Stenebo