Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

 

Välkomna…

                      … till läsårets första Skolblad. Ny termin och nya tag.

Under föräldramötena nu i början av terminen kommer nya klassföräldrar att väljas. I Föräldraföreningen ser vi klassföräldrarna som ”klassrepresentanter” som är välkomna till föreningens styrelsemöten. Vi är visserligen en liten och ganska informell förening där det är nära mellan medlemmar och styrelse. Men för att inte ”ingen eller alla” ska känna sig manade ska klassrepresentanten fungera som en länk mellan ”sin klass” och föräldraföreningen, föra fram åsikter och förmedla information – åt båda hållen.

 

Föräldraföreningen..

                             …söker genom sin valberedning föräldrar som är intresserade av att delta i styrelsens arbete. Vid årsmötet den 28 september kommer en delvis ny styrelse att väljas och Karin Persson (310 80) och Tina Bengtsson (310 89) i valberedningen tar tacksamt emot nya (och nygamla) krafter som vill vara med och bevara och utveckla föräldraföreningen.

Arbetet i styrelsen går ut på att informera sig och ha möjlighet att påverka barnens skolgång vid styrelsemöten, praktiskt arbete vid föreningens aktiviteter någon gång per år och finnas som stöd till skolan och dess personal.

 

Pengar

Årsavgiften för medlemskap i Föräldraföreningen är fortfarande 50 kronor per familj (oavsett antal barn på skola och dagis). Kassören kommer inom kort att skicka ut lappar till alla om medlemskap och vi hoppas på full uppslutning även i år – vi har ju gemensamt intresse i skola och barn.

Föreningen har god ekonomi och efterlyser goda idéer om hur vi kan använda pengarna. Känner du till någon bra föreläsare att bjuda barn och/eller föräldrar på? Någon spännande workshop eller någonting annat som kan glädja eller vara till nytta? Kontakta då någon i styrelsen (eller en klassförälder).

 

Annelie,

skolans uppskattade ”mattant” fyllde 40 år i slutet på förra terminen. Föräldraföreningen uppvaktade med blommor och av barnen fick hon ett fint förkläde med skolans barns autografer på.

 

Friidrottstävlingen

I maj förra terminen tävlade Ballingslövs skola i friidrott i Hästveda och våra barn klarade sig bra i konkurrensen från de andra skolorna. Alla som kom på första till tredje plats fick fina diplom.

Överst: Alexander Nilsson, Oskar, Tobias.
Mellanraden: Alexander Sandell, Robin, Nadia, Mikaela.
Främre raden: Louise, Hilma, Marcus, Belinda.

 

Sjömellet

Tack till alla familjer som har tittat till Sjömellet och sett till att det varit rent och snyggt där i sommar. Städschemat fortsätter att rulla några veckor till. Föreningen har kasserat in 10 000 kronor för vårt arbete, pengar som direkt kommer våra barn till godo.

 

Kamratstödjarna

Skolans kamratstödjare avtackades i slutet av förra terminen. Kamratstödjarna gör ett viktigt arbete för att hålla en god stämning på skolan och på skolgården. I år kommer alla barn i årskurs 3-6 att genomgå en utbildning om kamratstödjeri.

Översta raden: Conny Karlsson, Conny Kullberg, Robin.
Nedre raden: Isadora, Josefin, David, Louise, Hilma och Mikaela.

 

Anders Truedsson berättar…

Louise och Hilma fick intervjua Anders Truedsson om skolan förr. Det var väldigt intressant. Han berättade bland annat om att förr var det som idag är fotbollsplanen en stor blomster trädgård, där fanns plommon träd som var väldigt kul att ”palla”. Men fick någon lärare reda på detta var det inte så kul längre. I 1-2:an var det en lärare som inte var rädd för att ta en i örat eller dra en i håret. Anders började i Ballingslövs skola 1938 och gick där i sex år. Anders gillade inte skolan så mycket, han var hellre hemma och hjälpte mor och far eller lekte. Anders har bott på gården i hela sitt liv. Han har sett många barn cykla eller promenera fram och tillbaks till skolan. Anders var väldigt duktig på att springa fort på gympan. Han skulle man ju kunna ta in till stafett laget. Anders har ett litet ”ordspråk”:  Är man bättre på något är det roligare.

Man hade väldigt mycket läxa (men det var inte alltid man gjorde den.)

Reportrar: Hilma & Louise

Barn och vuxna som har någonting att berätta om Ballingslövs skola förr är välkomna med bidrag; självupplevt eller i intervjuform, kort eller långt, för längesedan eller ganska nyss…

 

Speciellt för dagisföräldrar

Föräldraföreningen fungerar som gamla tiders Hem och skola, vi försöker stödja skolan, barnen och lärarna både ekonomiskt och praktiskt. Från och med förra hösten har dagisföräldrar möjlighet att bli stödmedlemmar i föreningen, och hur samarbetet kommer att utvecklas är upp till oss alla. Skolan har 56 barn och dagis ca 35, vi är en liten skolenhet med gemensamt intresse i skolan och våra barn.

 

Bladet är ganska nytt för Ballingslövs skola och tanken är att informera om föreningens aktiviteter, hålla koll på politiker och deras göranden vad gäller resurser, skolnerläggningar och annat som kan röra vår skola. Vi vill också gärna ha dialog, veta vad som intresserar er – det är ju ni som är föräldrar i framtidens skola. Därför har dagisföräldrar från och med i år möjlighet att välja en representant (ungefär som en klassförälder för dagis) som kan sitta med på föreningens styrelsemöten för att förmedla info åt båda hållen, som en länk mellan skolan och dagisföräldrarna. Intresse kan anmälas till ”fröken Karin” på dagis, på föräldramöte i början av höstterminen eller direkt till någon i styrelsen.

 

Dagisföräldrar med barn på skolan får ett nummer av Föräldraföreningens Skolblad genom skolan. De föräldrar som ännu inte har barn på skolan, men som ändå vill fortsätta att få informationen (och viss underhållning) kan bli stödmedlemmar till Föräldraföreningen genom att betala 25 kronor till fröken Karin på dagis.

Både Bladet och Föräldraföreningen blir vad vi gör dem till, så ta chansen att medverka, påverka och samverka!

 

Planeringskalender

31/8               Föräldramöte F-2 kl. 18.30 
                      Föräldramöte Fritids kl. 20.00

6/9                 Föräldramöte 3-6 kl.18.30

14/9               Styrelsemöte FF kl. 19

14/9-16/9      Lägerskola Magnarp 3-6

20/9               Skoljoggen F-6

26/9               Träningsorientering 3-6 f.m.

27/9               Orienteringstävling 3-6

28/9               Utbildning kamratstödjare 3-6 e.m.
                      ÅRSMÖTE FF 19.00

12/10             Badresa Ugglebadet F-6

19/10             Cirkus 19.00 

24/10             FN-dagen

26/10             Porträttfoto F-6

28/10             Disco, 5-6:an arrangerar

v.44               Höstlov!!

12/11             Öppet hus i skolan (lördag)

14/11             Kompledigt för öppet hus

16/11             Simundervisning 3-4 (t.o.m. v. 50)

6/12               Jultemadag    

13/12             Luciafirande  

_/_                 Julfest i medborgarhuset

20/12             Avslutning i kyrkan

 

Nytt ifrån byn

 
BROTTNING

Pojkar, Flickor, Nybörjare:
Tränare: Peter Nilsson, Peter Andersson, Joel Olsson, Therese Walther, Markus Svensson
Tider: Tisdagar 17:30-18:45, Torsdagar 17:30-18:45

Peter Nilsson tränar pojkarna och Peter Andersson tar hand om flickorna (som brottas fristil).

Joel Olsson leder nybörjargruppen som består av både killar och tjejer. Han får hjälp av Markus och Therese. Vi drar igång 6 september- välkommen till Solbacken!

Vad ni än har för avsikt att hålla på med för sport i framtiden, har ni mycket nytta av brottningsträningen. Kamratskap, självförtroende, balans, styrka, smidighet och inte minst snabbhet.
Så packa väskan och kom upp till oss på Solbacken.
Alla är välkomna!!

Peter Andersson 0451-85927
Peter Nilsson 0451-36343
Joel Olsson 0451-31120

 

GYMPA

Familjegympa riktar sig till föräldrar med barn (årskurs 1-6) och börjar måndagen 29 augusti kl. 17.30 i skolans gympasal.

 Damgympan riktar sig till damer/tjejer (årskurs 5 och uppåt) och börjar torsdagen 1 september kl. 19.00 i skolans gympasal.

Kostnad för gympan är 300 kr/år och person eller 500 kr/år per familj och ger medlemskap i Ballingslövs GoIF. Kom och prova gratis en gång! Ledare: Ann Johansson 311 69 och Jenny Fransson 315 33.

 

Klassföräldrar läsåret 2004/05

Klass F: Erik Himmer                          365 69

Klass1: Jessica Nilsson                       311 45

Klass 2: Ann-Marie Hansson              312 33

Klass 3: Christin Persson                    210 85

Klass 4: Mikael Knutsson                   361 21

Klass 5: Henrik Eneroth                      411 44

Klass 6: Elsie Karlsson-Wärnefjord    315 16

Förskola (dagis) ännu vakant

 

Föräldraföreningens styrelse 2004/05

Ordförande         Henrik Eneroth             411 44

V. Ordf.             Ann-Marie Hansson      312 33

Kassör               Lars-Göran Persson      310 80

Sekreterare        Tina Nilsson                                  

Ledamot            Anette Mortensen          315 20
                          Christian Haglund          311 31
                          Helén Johannesson        360 12

 
Supleanter          Ulrika Johansson           311 35
                          
Henrik Mortensen          315 20

Valberedn.          Karin Persson               310 80
                          Gunvor Carlsson            314 82
                          Tina Bengtsson              310 89

 

Nästa nummer

Deadline för Blad nr 4 är satt till den 6/10 och alla är välkomna med bidrag i form av text eller idéer.
Egna initiativ från barn och föräldrar premieras genom kostnadsfri publicering!
Kontakta Helena Götesdotter, tel. 31018,
helena.gotesdotter@swipnet.se

Översatt till internätspråk 050910 av Per Stenebo