Skapad 060916
Kor döda på "Hanssons backe" 060914


Artikel i Norra Skåne 060915 på sidan 4.
Idegran dödade kor
Men människor drabbas sällan av allvarlig förgiftning
BALLINGSLÖV
Sju kor som betade utanför Ballingslöv låg plötsligt döda på marken.
Allt tyder på att de blivit förgiftade av idegran, en giftig växt som är farligare för djur än för människor.
Någon hade slängt trädgårdsavfall med blandat klipp av gran, tuja och idegran inne i köttdjurens hage.
Tre av djuren hittades döda på tisdagseftermiddagen, men innan ägaren hunnit ingripa dog fyra till.
Den ekonomiska förlusten beräknas till cirka 120 000 kronor.
Christina Didner på Giftinformationscentralen förklarar, att allvarliga förgiftningsfall bland människor är ovanliga.

Idegranen innehåller ett gift, taxin, som kan ge magbesvär och i allvarligare fall hjärtpåverkan.
Giftet finns i hela växten, utom i de röda bärens fruktkött. Kärnan är däremot giftig.
Det krävs ganska mycket idegran för att döda en ko. Kor är dock känsligare än många andra djur.
- Dödlig dos för kor är 0,3 till 0,7 gram per kilo kroppsvikt,
hästar tål ungefår det dubbla och hundar det tiodubbla, berättar Christina Didner.
Ett par barr är alltså inte så farligt. Korna i Ballingslöv måste ha satt i sig flera hundra gram.

För människor finns ingen dödlig dos beräknad. Men dödsfall har förekommit.
Växten klassas som "giftig" på Giftinformationscentralens hemsida.
Flera andra vanliga trädgårdsväxter klassas som "mycket giftiga".
Bland dessa finns bland andra stormhatt, änglatrumpet och fingerborgsblomma.
Även av dessa krävs dock ansenliga mängder innan det kan bli tal om livsfara.

Om någon fått i sig giftiga växter rekommenderas kol och kontakt med sjukhus.
På Giftinformationscentralens hemsida www.giftinformationscentralen.se finns många
giftiga växter beskrivna tillsammans med råd vid förgiftning.
Giftinformationscentralen kan också ge råd per telefon och hjälpa till att hitta fakta om
nyare växter som inte hunnit in på hemsidan.

Berit Önell
 

Artikel på Kristianstadblades nätupplaga 060915
Kor dog av idegran
Kristianstad (TT) Sju köttdjur som betade i en hage vid Ballingslöv norr om Hässleholm låg plötsligt döda på marken.
Med all säkerhet hade de blivit förgiftade av idegran, sedan någon slängt blandat klipp av gran,
tuja och idegran inne i hagen.
Från början hittades tre av djuren döda, men innan djurägaren hunnit ingripa dog fyra till,
innebärande en förlust på cirka 120 000 kronor.
Idegran är oerhört giftigt även för människor, enligt veterinär Lisbeth Hartzel på Lantmännen.
- Bara ett par barr kan vara direkt dödande, säger hon till Kristianstadsbladet.
 


Händelsen är tragisk och våra tankar går till den drabbade bonden Tomas Josefsson.

TV4 hade ett nyhetsinslag i Öresundsnyheterna kl 21,55 på kvällen, 060914,
där det påstods att Byalaget hade lagt dit dom giftiga växterna, vilket är helt fel.
Inslaget kan fortfarande beskådas på http://tv4.se/489444.html, se TV-länken till höger om artiklen.
Annars kan ni titta på inslaget här i wmv-format, och det är 1 mb stort.

Det hela har utspelat sig på "Hanssons backe" där byns valborgsfirande brukar vara.
En privatperson hade lagt dit trädgårdsavfallet troligtvis i tanken att det skulle eldas vid nästa valborgsfirande.


Byalaget har inte lagt dit någonting utan det är privatpersoner som kör dit eventuellt bränsle.
Tvärtom har byalaget tidigare publicerat information på denna hemsida om begränsningar påtalade av markägaren.
Dessutom kan man undra varför man lägger dit bränsle nu, 8 månader till nästa valborg.....
Byalaget har varit i kontakt med TV4 och begärt en rättelse, men jag har ännu inte sett någon.

På lördagen, 060916, eldades resterna upp med hjälp av Ballingslövs brandvärn.

Och korna verkar ha fått annat att äta

Det man kan lära sig av denna händelse, förutom att idegran är giftig,
är att nyheter bör tas med en stor nypa salt då fakta ofta är helt fel...