Kopplingsstationen bakom växthuset
översiktsbild

Idag gjorde en kran från Jinerts ett lyft av en transformator som väger 13,5 ton.
Transformatorn flyttades några meter från sin ordinarie plats för att man skall kunna
komma åt och ta bort den när merparten av kopplingsstationen skall rivas framöver.

Transformatorn

Numera går luftledningen fram hit för att sedan växlas om till markkabel.

luftkablen leds vidare ner  till markkabel

Markkablen går sedan vidare till den nya kopplingstationen vid järnvägstunneln.Här skall den möta den nya markkablen som håller på att dras hit från Kärråkra.
I framtiden skall Ballingslöv matas från Hässleholm /  Kärråkra med den gamla luftledningen i reserv.