Järnvägstunneln


Ånyo håller Vägverket på att täta tunneln från uppstigande vatten.
Detta sker
på uppdrag av Banverket som äger tunneln.
Man har grävt upp dom fyra skarvarna, likadant som förra gången.Denna gången skall man täta med "lerstavar" som sväller när dom kommer i kontakt med vatten.Vi får hoppas på ett bättre resultat denna gång....