Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

Nr 1  2005  Årgång 2

Välkomna…

                      … till årets första nummer av Skolbladet, andra årgången! Terminen rullar på igen och även om lovet var välbehövligt så: visst är det skönt med vardag igen…

Detta nummer innehåller en för Skolbladet exklusiv presentation av rektorsområdets nya rektor i Hästveda, Eva Abrahamsson. Vi är mycket stolta och glada över att hon ville ta sig tid medverka i Bladet! Vi har också en berättelse om hur det var att vara elev i vår skola förr. Jag uppmanar alla som har info och idéer att dela med sig av att höra av sig. Bladet ska fungera som ett forum för barn, föräldrar och skola!

 

Positiv reklam

Vi vill gärna vidarebefordra ett litet utdrag ur Verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisning 2003 för rektorsområde 7, där ju Ballingslöv ingår:

Utmärkande för det gångna året är att det goda samarbetet med föräldragruppen skapat möjligheter till en mängd aktiviteter som ej annars varit genomförbara av ekonomiska skäl. Som ett exempel på en sådan aktivitet är en resa till Ugglebadet i Perstorp.

Mycket glädjande för F-6-verksamheten är att deras ansökan om Växtkraft Mål 3-medel beviljades i december.

Detta är positivt för Ballingslövs skola och visar att vår verksamhet uppmärksammas av politiker

som bestämmer över vår skolas framtid. Det är bara att jobba på! Verksamhetsberättelser och kvalitetsredovisningar för Hässleholms kommun ligger på nätet på www.hessleholm.se.

 

Pengar

Föreningen har ett gott ekonomiskt läge och styrelsen tar gärna emot tips på vad vi kan använda pengarna till. Föreningens mål är enligt stadgarna att ”stödja skolan och hemmen. Detta ska uppnås genom att sträva efter att ge barnen en trygg skolmiljö och främja deras utvecklingsmöjligheter både inom skolans värld och i hemmen.”

Utifrån denna målsättning finns mycket man kan göra; bjuda in föreläsare både till barnen och till föräldrarna, bidra till skolans satsningar på konstutbildning för barnen, dans- eller teaterkurser, köpa in scenbelysning till avslutningsspexen, ordna en skolfest, köpa någonting till skolgård eller bibliotek, fler teaterresor… Eftersom vi föräldrar har många kloka idéer och många kontakter vill styrelsen på det här sättet få in förslag på angelägna områden att stödja, förslag på föreläsare, kuliga grejor att göra eller köpa etc. Var med och påverka! Tala med någon i styrelsen, en klassförälder eller med någon lärare på skolan om vad du tycker är viktigt!

Sportlovsdisco 18/2

Klockan 19-22 fredagen då sportlovet börjar ordnar föräldraföreningen sportlovsdisco för alla skolans elever. Läsk och godis säljs och Thomas är discjockey.

Vårens aktiviteter

Dessa aktiviteter kommer att presenteras närmare i nästa nummer av Bladet och lappar kommer också att skickas ut genom skolan längre fram i vår:

©Valborgsfirandet tillsammans med Byalaget blev ju en succé ifjor och därför kommer arrangemanget att fortsätta på liknande sätt i år. 30/4 samlas alla som vill och kan vid Hanssons backe för att tända vårelden, grilla korv, ta lotter och leka under Christian Haglunds ledning. 

©5/5 hålls föräldraföreningens årliga fisketävling uppe vid Sjömellet. Tipsrunda, korvgrillning och fisketävling med fina priser utlovas som vanligt.

© Vårstädningen av Sjömellet har i år hamnat efter fisketävlingen, vi samlas där klockan 10 för att plocka pinnar och skräp, räfsa och göra fint. Därefter bjuder föräldraföreningen på korv (nytt för i år!!) och vi upprepar cykelslangsbrännbolls-succén från förra året. Anledningen till att vi åtagit oss att vårstäda badplatsen är att föräldraföreningen därigenom tjänar 10 000 kronor, pengar som kommer skolans alla barn tillgodo. Det är viktigt att så många som möjligt kommer, så att vi kan dela på arbetet men också så att vi blir många som kan ha trevligt, grilla och leka!

© Nästa styrelsemöte kommer att hållas 20/4 kl. 19 i skolans matsal, klassföräldrar och styrelsemedlemmar kan boka in kvällen redan nu.

 

Info från skolan

Vi hälsar vår skolsköterska Helen Roth välkommen tillbaka efter en längre tids sjukskrivning. Nya medarbetare är Katarina Widriksson vår nya socialsekreterare i skolan, samt Rolf Sandin, biträdande rektor för åk 3-9 på Hästveda skola.

To 17/2 åker vi till isbanan, föräldrar är välkomna att hjälpa till med skosnörning. Belöning: korv med bröd och dricka! Bussen är så fullpackad att vi kan behöva hjälp med att skjutsa några elever.

Vi har bokat två teaterföreställningar som inte finns med i planeringskalendern för vt 05:

Ti 22/3 kl. 13.15 Trollkarlen från Oz åk 3-6.

On 23/3 kl. 9.45  Oliwer Twist åk F-2.

Skådespelarna är elever från Bjärnums musik- teaterskola. Vi tackar Föräldraföreningen för sponsringen av kostnaderna.                                 /Mvh Göran

 

Presentation av Eva Abrahamsson

Idag den 1 december 2004 kan jag se tillbaka på fyra trevliga och omväxlande månader, som ny rektor vid Hästveda skolområde. Det har varit omtumlande och spännande att efter 23 år på min förra arbetsplats, stå inför nya utmaningar, träffa nya medarbetare, elever och föräldrar. Jag inledde med att besöka så många föräldramöten och klassmöten, som möjligt för att knyta kontakter och informera mig om verksamheten.

Under dessa besök har jag fått en positiv bild av skolorna i området och deras verksamhet. Jag blir glad att se det stora engagemang som visas, inte minst från föräldrarnas sida. Det bådar gott för framtiden.

Min bakgrund är kanske lite ovanlig, då jag har arbetat som damfrisör i femton år. I åtta år studerade jag på komvux på kvällarna vid sidan av jobbet. Efter fyra års studier i Lund, kom jag som nyutbildad SO-lärare till Knislinge. Där blev jag också projektledare för temastudierna och ett samlevnadsprojekt som bl a  handlade om att inte mobba, utan att vara en god kamrat och  visa respekt för varandra. Kort sagt; mycket av det som värdegrunden i den nuvarande läroplanen lyfter fram.

Min skolerfarenhet är främst från årskurs 6-9, men vi hade ett mycket nära samarbete med rektorerna för de yngre årskurserna och barnomsorgen. Vi lade ner mycket kraft på att få en sammanhållen barnomsorg och skolverksamhet från 1-16 år, något som jag tycker är angeläget. På min förra skola byggde vi också upp en bra verksamhet för integrerad särskola med två klasser för åk 6-9. Jag tycker det är viktigt att alla barn får en skolgång som passar just deras behov.

Efter ytterligare några år blev jag studierektor och därefter rektor, en befattning jag innehade i 13 år,  tills jag lockades av annonsen om rektorsjobbet i Hästveda. Trots att jag trivdes bra i Knislinge har jag inte ångrat bytet. Ett starkt vägande skäl till att jag sökte mitt nuvarande uppdrag är att  Hästveda skolområde omfattar år 1-16.

Skolan står idag mer i fokus än någonsin och det ställs stora krav på oss som arbetar här, men också stora krav på eleverna att få goda studieresultat och bli godkända när de går ut årskurs nio.

Jag är gift med Hans sedan 1967 och vi har en gård i Övarp, en liten by i Kristianstads kommun.  På min fritid tycker jag om att ta skogspromenader, lyssna på klassisk musik och gå på konserter och konstutställningar. Jag är en flitig brevskrivare och har tät kontakt med brevvänner i England och Kanada. Den grekiska antiken intresserar mig och semesterresorna ställs ofta till Grekland, även om jag gärna reser till andra delar av världen också.

Med vänliga hälsningar,

Eva Abrahamsson

Info från byn

Ä Damgympan har rullat igång igen. Kvinnor i alla åldrar: ta chansen att gladgympa med oss och vår duktiga ledare Jenny Fransson (tel. 315 33). Torsdagskvällar 19-20 i skolans gympasal.

Ä Brottningsträning uppe vid Solbacken tisdagar och torsdagar 17.30-18.45 Ring Peter på tel. 859 27.

Har du info du vill nå ut med här, ring Helena på tel. 411 44.

 

Ballingslövs skola förr

Här berättar Ingegerd (Anton och Hilmas mormor) hur det var att gå i Ballingslövs skola i slutet av 40-talet:

”Varför tycker jag att det är så roligt att gå i skolan nu då? Jag som inte alls trivdes i skolan som barn. Dessa stränga lärare, en ännu strängare överlärare gjorde att jag var som ett skakande asplöv. Gymnastik var roligt minns jag. Men hur kunde den vara rolig, med fröken Kronvall som ledare, klädd i kjol, blus och ”systerskor”. Eleverna var omklädda, men inte hon. Jag kan ännu se hennes ”höfterfäst” och svikthopp framför mig. Matsäcken hemifrån, mjölken i vichyflaskan och det trista grova brödet, var heller inget roligt. Kompisarna ifrån byn hade köpebröd med pålägg. Det var sällan någon ville byta smörgås med mig.

Det hände ofta att jag åkte och besökte min kusin som bodde mitt i Skåne. Naturligtvis åkte jag tåg, för tågen på södra stambanan stannade vid varje bys station på den tiden. När jag kom fram stod alltid min kusin på perrongen för att möta mig. Lite längre bort stod hennes far med sin bil, en T-ford. Vad jag skämdes över att åka i denna stora, svarta och fyrkantiga bil. Idag skulle jag kunna betala för att få åka i en liknande bil…

I vår lilla by fanns det tre speceriaffärer, två caféer, en pappershandel, post, charkuteri, mjölkeri, cykelaffär och säkert mer som jag inte kommer på. Efter sju år i skolan började jag arbeta i byns speceriaffär. Oj vilken härlig lukt det var i en sådan affär! Där såldes allt ifrån specerier, charkuteri, salt sill, manufaktur, spik, djurfoder, ja allt! Jästen såldes i lösvikt, kaffet maldes efter kundens önskan; grovt, halvfint eller fint. Jag kommer ännu ihåg att ett kilo salt kostade 53 öre, ett stort paket tändstickor 47 öre.”

Till nästa nummer kan jag redan nu utlova en berättelse av Rättelövs stolthet Ulrika om hur det var att gå i skolan i Ballingslöv för sådär tjugo år sedan. Kanske kan detta bli en serie, vet du någon som vill berätta om hur det var att vara elev i Ballingslövs skola för 5, 10, 50, 70 år sedan? (Tips och utmaning för företagsamma barn: intervjua någon om minnen från skolan förr – eller be dem skriva själva - och skicka till Bladet genom en fröken på skolan eller till Helena).

Julfest och julbasar

Höstterminens julfest och julbasar avlöpte traditionsenligt och vi vill passa på att tacka sponsorerna till Ballingslövs skolas föräldraförening för att de ställt upp och skänkt priser till julfestens lotterier:

Brogårdens potatis, Ballingslövs sågverk, Bjärnors konditori, Iris blommor, Bokhandeln Hässleholm, Ivars el, Hår i fokus i Ballingslöv, Casablanca, Cats, Kvantum. Vi tackar också Ballingslövs Handelsträdgård för de fina blommorna.

 

Klassföräldrar läsåret 2004/05

 

Klass F: Erik Himmer                              365 69

Klass1: Jessica Nilsson                       311 45

Klass 2: Ann-Marie Hansson              312 33

Klass 3: Christin Persson                    210 85

Klass 4: Mikael Knutsson                   361 21

Klass 5: Henrik Eneroth                      411 44

Klass 6: Elsie Karlsson-Wärnefjord    315 16

Förskola (dagis) ännu vakant

 

 

Föräldraföreningens styrelse 2004/05

Ordförande         Henrik Eneroth               411 44

V. Ordf.               Ann-Marie Hansson       312 33

Kassör                Lars-Göran Persson        310 80

Sekreterare         Tina Nilsson                                  

Ledamot              Anette Mortensen           315 20

Christian Haglund           311 31

Helén Johannesson         360 12

Supl.                    Ulrika Johansson            311 35

                             Henrik Mortensen           315 20

 

Valberedn.          Karin Persson                 310 80

                             Gunvor Carlsson             314 82

                             Tina Bengtsson               310 89

 

Deadline för Blad nr 2 är satt till den 25/4 och alla är välkomna med bidrag i form av text eller idéer. Egna initiativ från barn och föräldrar premieras genom kostnadsfri publicering! Kontakta Helena Götesdotter, tel. 411 44, helena.gotesdotter@swipnet.se.


 

Till hugade dagisföräldrar

Så var det dags för ett nytt nummer av Skolbladet, forum för skolans föräldraförening. Föräldraföreningen fungerar som gamla tiders Hem och skola, vi försöker stödja skolan, barnen och lärarna både ekonomiskt och praktiskt. Från och med i höstas har dagisföräldrar möjlighet att bli stödmedlemmar i föreningen, och hur samarbetet kommer att utvecklas är upp till oss alla. Skolan har 56 barn och dagis ca 35, vi är en liten skolenhet med gemensamt intresse i skolan och våra barn.

Bladet är ganska nytt för Ballingslövs skola och tanken är att informera om föreningens aktiviteter, hålla koll på politiker och deras göranden vad gäller resurser och skolnerläggningar och annat som kan röra vår skola. Vi vill också gärna ha dialog, veta vad som intresserar er – det är ju ni som är föräldrar i framtidens skola. Därför har dagisföräldrar från och med i år möjlighet att välja en representant (ungefär som en klassförälder för dagis) som kan sitta med på föreningens styrelsemöten för att förmedla info åt båda hållen, som en länk mellan skolan och dagisföräldrarna. Intresse kan anmälas till ”fröken Karin” på dagis eller direkt till någon i styrelsen. (Fortsättningsvis kan valet kanske ske på föräldramöte i början av höstterminen…)

Dagisföräldrar med barn på skolan får ett nummer av Föräldraföreningens lilla Skolblad genom skolan. De föräldrar som ännu inte har barn på skolan, men som ändå vill fortsätta att få informationen (och viss underhållning) kan bli stödmedlemmar till Föräldraföreningen genom att betala 25 kronor till fröken Karin på dagis.

Både Bladet och Föräldraföreningen blir vad vi gör dem till, så ta chansen att medverka, påverka och samverka!
 

Vänliga hälsningar från Ballingslövs skolas Föräldraförening

/genom Helena Götesdotter, Skolbladets ”redaktör”, tel. 411 44

 

 

 

Gamla nummer

2006:

2005:  Nr 5   Nr 6  Nr 7

Översatt till internätspråk 060415 av Per Stenebo