Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

April 2006 Nr 2 Årgång 3

Välkomna…

                 … till årets andra Skolblad. Som jag hoppas att alla vet vid det här laget: Bladet ett FORUM! Alla som tycker att de har något att säga eller tillägga eller protestera emot är välkomna att ta plats här. Personal, föräldrar och barn. Alla bidrag emottages och publiceras oredigerade.

Ny redaktör…

… sökes till det roliga och ärofyllda uppdraget som redaktör för föräldraföreningens Skolblad. Eftersom min äldsta dotter Hilma nu slutar Ballingslövs skola och min andra dotter Klara ännu inte börjat slutar jag som redan tidigare meddelats som redaktör för Bladet till sommaren.

Du som känner dig manad kan kontakta valberedningen eller Helena (adress sist i Bladet) så kan vi diskutera hur vi går vidare. Jag hjälper gärna till i början, om behov finns. Gamla nummer finns att tillgå. Bladet börjar bli inarbetat, vilket gör att man tänker på Skolbladet som en kanal för att få ut information. Därmed ökar bidragen från skola och övriga. Samtidigt är det tillräckligt ungt för att en ny redaktör utan protester kan sätta sin prägel på det med nya fräscha idéer.

Arbetsbelastningen är inte så stor, det blir mest en sammanställning av vad andra skrivit, det är ju föräldraföreningens och skolans info som ska ut.
Är du lagd åt det hållet: Anta utmaningen!

Valborg...
… firas traditionsenligt vid Pers hage. Föräldraföreningen och Byalaget arrangerar.

Vårstädning Sjömellet…

…blir den 13/5. Efter städningen bjuder föräldraföreningen på korvgrillning och brännboll. Eftersom FF tjänar 10 000 kronor på arrangemanget är det viktigt att alla som kan sluter upp.

Betongröret som används som grill vid Sjömellet har gått sönder. Finns det någon som har ett betongrör över, så kan man ringa Christian på tfn. 311 31, så kommer han och hämtar det.

Fisketävlingen…

… går av stapeln den 25 maj uppe vid Sjömellet.

Intervjuer

 

För att få djupare kännedom om skolan och dess personal fortsätter här barnens intervjuer med skolans vuxna:

 

Saga och Amina i klass 1-2 har intervjuat Gunvor:

1. Är det roligt att vara fröken? Jaa, jag har så snälla, påhittiga och roliga elever. Då är det roligt att vara fröken.

2. Vad heter din man? Kent.

3. Vad heter dina barn? De är vuxna nu och de heter Tove och Nils.

4. Hur long är du? 167 cm.

5. Hur gamal är du? 56 år.

6. Vilken elsklingsferj har du? Blåt och lajmgrönt.

7. Vilken elsklingsmat har du? Allting.

8. Vilket elsklingsjur har du? Katt. Jag har en söt och busig liten katt som heter Katrin.

 


Rebecka och Nicole har intervjuat Mait:

1. Har du några djur hemma? Jag har några djur hemma: två katter, tre kaniner, två hundar och några fiskar. På sommaren brukar vi låna några får.

2. Vad är din favoritfärg? Mina favoritfärger är gul och blå.

3. Vad är det roligaste du vet? Det roligaste jag vet är att vara vid havet, leka med mina katter och träffa mina vänner. Det är också ganska roligt att arbeta på Ballingslövs skola.

 

Victor och Adam har intervjuat Lars-Erik:

1. Gillar du att vara stor? Ja, det är bra att vara lång, man ser långt även i folksamlingar. Dessutom är det friskare luft häruppe!

2. Vilket godis gillar du bäst? Dajm, Taragona och Polly.

3. Vilken sport gillar du mest? Jag sportar inte mycket själv, men jag tittar gärna på ishockey på TV.

4. Vad gillar du att göra i skolan? Det mesta är kul, jag jobbar lite på dagis och lite i klassrummet, men det roligaste är fritids.

5. Vilket djur gillar du mest? Katt! Vi har två katter hemma.

6. Vad är det pinsammaste du har varit med om? Hemligt!!

7. Är det roligt att ha hand om barn? Ja, det är nog ett av det bästa jobb som finns. Dessutom har jag sex barn själv, så jag har nästan alltid barn omkring mig.

8. Gillar du att åka skridskor? Ja, det är kul.

9. Vilken film gillar du mest? Svårt att välja en enda så jag tar några jag gillar: Gökboet, Sagan om Ringen, Gudfadern, Forrest Gump, Femte Elementet, Rainman, Life of Brian…

10. Gillar du att läsa? Ja, jag läser helst deckare.

11. Gillar du att vara i Lalandia? Ja, det är jätteroligt där, roligast är nog den gula vattenrutschbanan.

12. Tycker du om att ha för stora kläder? Jag vill nog helst ha kläder som är lagom!

 Tack till Saga, Amina, Nicole, Rebecka, Victor och Adam och deras respondenter! Fortsättning följer i nästa nummer!

Bussupphandlingen

Som meddelats i Norra Skåne upphävde kammarrätten kommunens skolskjuts- upphandling. Bergkvara buss kommer att överklaga beslutet, följaktligen råder fortfarande ovisshet om vilket bolag som kommer att köra för oss till hösten.

 

Förlorar Bergkvara, är det Ballingslöv Buss som har lägsta anbudet.

Oberoende av buss- bolag, önskar vi alla att Nils-Henrik även i fortsättningen är chaufför och vaktmästare vid vår skola. Föräldraföreningen enades vid senaste styrelsemötet om att formulera detta i en skrivelse till BUN.

Skolverksinspektionen

Skolverket har ju som bekant besökt rektorsområde 7 (Hästveda, Ballingslöv och Farstorp) de senaste veckorna. Man har intervjuat lärare, övrig personal, elever och föräldrar, besökt klasserna och studerat handlingsplaner, måldokument och andra styrdokument.

Skolverket har fått regeringens uppdrag att granska skolverksamheten i landet för att kontrollera att verksamheten lever upp till skollagen och för att främja utvecklingen: påpeka brister och lyfta fram goda exempel. Resultatet ifrån inspektionen i Hässleholms kommun kommer på Skolverkets hemsida i augusti eller september.

Representanterna ifrån Skolverket träffade elva föräldrar ifrån de tre skolorna, från Ballingslöv kom Fredrik Hansson, Henrik Mortensen och Helena Götesdotter. Man påpekade att man som förälder kan gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se och titta på målplaner för de olika ämnena, vad som gäller för utvärderingar, läsa om rättigheter och skyldigheter att vara med och påverka som förälder. Skolan blir bättre med upplysta och engagerade föräldrar.

Magnarp

Lärarfacken och kommunen (BUN) kan inte komma överens om lärarnas betalning när de följer med sina klasser på lägerskola i Magnarp. Därför är det många klasser i kommunen som inte kommer iväg till Magnarp, bl. a. i Hästveda. Ballingslövs elever i åk 3-6 åkte i början på höstterminen -05 vilket vi föräldrar är mycket tacksamma över, bara veckorna efter började konflikten på allvar.

Det har bildats ett föräldranätverk i kommunen på initiativ ifrån Bjärnums skolas föräldraförening för att försöka få till stånd en lösning, eftersom konflikten i sin förlängning kan innebära att Magnarps lägerskola läggs ner. Kommer inga klasser dit blir det lätt för kommunen att motivera en försäljning (om det nu skulle vara deras syfte). Eleverna drabbas av att inte ha möjlighet att ta del av den resurs som kommunen erbjuder. Lägerskolan i Magnarp ger eleverna miljöombyte, social samvaro där de lär känna varandra och sina lärare utanför skolan och de får ett välkommet avbrott i skolvardagen.

Även om vi i Ballingslöv inte är drabbade just nu, kommer vi att bli det om inte konflikten löses. Därför bör vi stödja det nya föräldranätverket åtminstone passivt. Bladets redaktör Helena är representant för rektorsområde 7 – jag har engagerat mig i frågan i föräldragruppen i Hästveda, så vänd dig gärna till mig om du har åsikter och förslag.                                                /Helena


Info ifrån skolan

Först ett par viktiga datum:

Ti 25 april åker F-2 till Skånes djurpark.

Ti 9 maj vandrar alla elever på Skåneleden i Fulltofta strövområde. För finansieringen står två stiftelser: Skogssällskapet och stiftelsen för fritidsområden i Skåne. Föräldraföreningen sponsrar dessutom med 80 kr per elev. Mer info kommer längre fram.
 

Två av våra medarbetare slutade den 31 mars:
Anita Olofsson och Ingela Jönsson,
vi tackar båda för en god arbetsinsats och önskar lycka till på nya arbetsplatser.

Samtidigt hälsar vi Åsa Tedenvall välkommen tillbaka från sin barnledighet.

 

Några äldre elever som inte är skjuts- berättigade, har trots detta åkt med ibland. Detta är på grund av nya säkerhets- bestämmelser inte tillåtet. Tillfälligt undantag kan göras för elev som önskar följa med en skjutsberättigad elev hem, men då måste ett intyg från förälder visas upp för såväl klassföreståndare som chaufför vid varje enskilt tillfälle. Chauffören avgör om plats finns.

Elevers ledighet utöver lovdagar är begränsad till högst 10 dagar per läsår, något som lärare och ledare vid de olika enheterna kan bevilja. Ledighet utöver detta kan endast BUN bevilja.

Dags igen för barnen att sälja majblommor, premiär på skärtorsdagen. Vi hoppas på god försäljning, särskilt som en stor del av intjänade medel tillfaller barnen själva i form av egen provision, men också som bidrag till olika aktiviteter.

Till sist ett glädjande besked: Förskolans gungor kommer på plats så fort vädret tillåter!

Göran

Info ifrån byn

Gladgympan har ynglat av sig och en cirkelgympa har startat! Tisdagar är både damer och herrar, killar och tjejer (från 12 år) välkomna till skolans gympasal kl.19. Det är tufft och svettigt och riktigt roligt. Kom och prova på! Ledare Jenny 315 33 och Ann 311 69.

Ridning på Västergård: ring Monica på tfn 311 31.

Planeringskalender

to 13/4           Påsktemadag för alla elever

ti 25/4            F-2 till Skånes djurpark

v.16               17-23/4         Påsklov

må 1/5           Lov

ti 2/5              Praodag åk 5-6

ti 9/5              F-6 vandrar Skåneleden

on 10/5          Styrelsemöte FF

lö 13/5           Vårstädning vid Sjömellet, föräldraföreningen

to 25/5           Lov, föräldraföreningens fisketävling

fr 26/5            Lov

ti 30/5            Idrottsdag åk 3-6

to 1/6             Skolresa åk F-2 och åk 3-6

må 5/6           Lov

ti 6/6              Lov (nationaldagen)

fr 9/6              Avslutning

 


Klassföräldrar läsåret 2005/06

Klass F: Maria Nilsson              311 70

Klass 1: Johannes Fribyter         340 04

Klass 2:Tina Nilsson                  312 24

Klass 3: Pernilla Fridholm-Persson 461 69

Klass 4: Jenny Olsson               311 05

Klass 5: Anders Persson           0708-22 33 98

Klass 6: Lars-Göran Persson     310 80

 

 

Föräldraföreningens styrelse 2005/06

 Ordförande   Christian Haglund        311 31

 V. ordf.          Ann-Marie Hansson     312 33

 Kassör            Johannes Fribyter        340 04 

 Sekreterare      Tina Nilsson               312 24

 Ledamot          Erik Himmer                365 69

                          Helen Johanesson      360 12

                          Anette Mortensen      315 20

 Supl.                 Malin Fransson          312 29

                          Henrik Mortensen      312 20

Valberedningen Gunvor Carlsson        314 82

                           Tina Bengtsson          310 89

                           Mona Olofsson          313 66           

 

Nästa nummers deadline är satt till 15/5 2006.  Tips, idéer och alla bidrag är välkomna. Hör av dig till Helena Götesdotter på tel. 310 18 eller mejla: helena.gotesdotter@telia.com.


 

 

Gamla nummer

2006: Nr 1

2005: Nr 1                     Nr 5   Nr 6  Nr 7
2004: Nr 1    Nr 3
 

Översatt till internätspråk 060409 av Per Stenebo